Thursday, September 18, 2008

The English language has spread across the world (largely due to the British Empire) and has thus become the business language of the world. Inglisekeel on levinud üle maailma (suuremjaolt tänu Briti Impeeriumile) ja on saanud ärikeeleks üle maailma. The capital city is almost always a primary target in a war, as capturing it usually guarantees capture of much of the enemy government. Pealinn on peaaegu alati põhi sihtmärk sõjas, kuna selle kättesaamine karanteeriks suurem osa vastase valitsuse kättesaamiseks. The United Kingdom is a monarchy with Queen Elizabeth II as head of state. Suurbritannia on Kuninganna Elizabeth II valitsuse all olev monarhiline riik.

No comments: